Lastelaager 25. - 30. juuni 2024 (8-14-aastastele)

  • Palju vahvaid sportlikke mänge ja tegevusi värskes õhus;
  • Lapsed saavad teha erinevaid toredaid loovtegevusi;
  • Võimalus palju uusi sõpru leida;
  • Laagrikasvatajad on loonud laagriks arendava ja lõbusa päevakava;
  • Lastel on võimalus läbi tegevuste õppida olema empaatilisemad, leidlikumad ja iseseisvamad.

Registreerumine

 Lapse ees-ja perekonnanimi.
 1.

 Lapse sünniaeg. Vajame seda lapse ööbimiskoha planeerimisel tema ea- ja sookaaslastega samasse kämpingumajja.
 2.

 Lapse sugu.
 3.

Lapse huvialad/ootused laagrile. Kasutame seda teavet laagritegevuste planeerimiseks ja laste huvidele vastavaks kohandamiseks.
 4.

 Lapsevanema/eestkostja ees- ja perekonnanimi (sulgudesse lisada ka laagrikoha eest tasuja nimi, kui see ei ole sama). Näiteks: Marta Maasikas (laagrikoha eest tasus Kalev Kaasik)
 5.

 Lapsevanema/eestkostja e-posti aadress. Siia saadame laagrikoha reserveerimist ning makset kinnitava dokumendi ja lisainfot laagri kohta)
 6.

 Lapsevanema/eestkostja telefon. Seda vajame Teiega kontakti võtmiseks laagriga seonduvatel teemadel lapse laagris olemise ajal.
 7.

 Kohalik omavalitsus (kasutame statistika tegemiseks ja nõusolekul lapsevanemate kokku viimiseks transpordiga seotud teemadel)
 8.

 Vali millise transpordiviisiga laps laagrisse tuleb ning kas oma autoga saabumisel on võimalik ka teisi lähikonna lapsi laagrisse tuua
 9.

Kas lapsel on mõni toidutalumatus või esineb allergiaid? Neid on meil vaja teada, et toitlustamisel lapsega arvestada.
 10.

Lisainfo ehk kõik, millest võiksid kasvatajad lapse laagris olemise ajal teadlikud olla lapse paremaks toetamiseks.(Kindlasti kirjuta siia lapse käitumuslikud eripärad, nagu ATH. Lisada võib ka soovi kui laps soovib kellegi konkreetsega samas toas ööbida jne.)
 11.

 Olen tutvunud MTÜ interEST lastelaagri kodukorraga ja tutvustanud seda lapsele
 12.

 Laagrikoha broneerimiseks vali makse tüüp ning pärast "registreeri" nupu vajutust suunatakse teid makse teostamise lehele.
 14.