Kui ükskord jälle inimesed kokku võivad saada… (2 aktiivset mängu noortele)

28.04.2020
Post cover Teame ju üsna hästi, et plaanitud tegevusi võib olla natuke raske läbi viia kui noored on hommikul veel poolunes, päev on olnud pikk või üksteisega ollakse varem vähe suhelnud. Selleks, et lapsed või noored saaks patareisid laadida, vabalt suhtlema ning koos töötoas osalema asuda, sünnipäeva käima saada või üheskoos mõnda põnevat ülesannet täita, on eriti hea mõte teha paar ergutavat mängu. 

Soovitame enne mängima asumist veenduda  osalejate terviseseisundis, sest lähedased kontaktid on nende mängude osa.

Ümbermaailmareis (õun, kirss, pirn, banaan)

Soovitatav osalejate arv: 12 - 30
Kestus: 5 - 10 min
Vajalikud esemed: sama palju toole kui mängijaid.

Ettevalmistus
Mängijad istuvad ringikujuliselt seatud toolidel näoga ringi sisemisele poolele.

Mängu juht asub ringi keskel, ning loendab mängijad järjest ära puuviljadeks. 

Esimene on õun, teine on kirss, kolmas on pirn, neljas banaan, viies jälle õunjne. Iga mängija peab meelde jätma, mis puuvili ta on. Viimase sammuna palutakse inimestel leida endale uus tool istumiseks ehk mängijad tuleb ära segada.

Mängimine
Mängu juht ütleb suvaliselt kas õun, kirss, pirn või banaan. Kui ta ütleb näiteks banaan, siis palub ta kõigil, kes olid nimetatud selleks puuviljaks, liikuda ühe koha võrra edasi. See tähendab seda, et kui järgmisel toolil istub juba mängija, siis istutakse talle sülle. Mängu juht ütleb iga käigu jaoks uue juhusliku puuvilja, ning vastavad mängijad istuvad ühe tooli võrra edasi. Juhul kui mõni nimetatud puuviljale vastav mängija on lõksus, sest teine mängija istub tema peal, siis ta liikuda ei saa. Üksteise peal istuvatest mängijatest saavad liikuda ainult kõige pealmised.

PS. Mängu käigus on tavalisedolukorrad, kus näiteks 3 mängijat istuvat üksteise süles, seega lähikontakti osalejate vahel on palju!

Millal lõppeb mäng
Siis kui mõni mängija jõuab ringiga tagasi samale toolile, kus ta mängu käike alustas. Tema on mängu võitja ning mäng on lõppenud.

Aatomid ja molekulid

Soovitatav osalejate arv: 25 - 60
Kestus: 5 - 10 min
Vajalikud esemed: Võimsam bluetooth valjuhääldi, et (telefonist) muusikat lasta.
PS. Mängu juht peab lihtsa matemaatikaga hakkama saama :) 

Ettevalmistus
Mängijatele selgitatakse reegleid. 

Mängimine
Kui muusika mängib, liiguvad mängijad väikesel alal ringi. Just nii nagu aatomid, kes liiguvad ebakorrapäraselt. Võib muusika rütmis tantsides ringi liikuda, mis teeb mängu tantsulisemaks ja lõbusamaks. Ühel hetkel, kui muusika on mänginud 5 kuni 30 sekundit, peatab mängu juht muusika ning väga valju häälega ütleb näiteks “moodustage kuuesed molekulid”. Kõik mängijad ehk aatomid peavad nüüd kiiresti leidma endale kaaslased ning 6-se molekulirühma moodustama kätest kinni hoides. Juhul kui mängus oli näiteks 25 mängijat, saab tekkida 4 kuueliikmelist “molekuli” ning üks mängija, kes endale rühma ei leidnud on nüüd kohtuniku rollis - ta võib ka järgmise molekulide arvu välja hõigata. Muusika pannakse uuesti käima ning mäng jätkub. Mängu juhi hooleks, on alati öelda molekul sellise numbriga, et tekiks ülejääk ja üks või mitu aatomit jääks molekulide moodustamisest välja ning liituks ühtlasi ka kohtunike meeskonnaga.

Millal lõppeb mäng
Mäng kestab kuni kõik osalejad on kohtunike meeskonnas.

Variatsioonina võib sellel mängul olla ka võitjaks molekul ehk mitu inimest. See on mängu juhi otsustada. Näiteks alles on veel 5 mägijat ja mängu juht ütleb “3-ne molekul”. Peale kolmese molekuli moodustumist jääb alles 3 mängijat ning mängu juht võib kuulutada nad võitjateks kui just ei soovi veel üht ringi teha ja veel üks mängija välja saata.


Lõbusat mängimist!

---

Märksõnad: energizer, sünnipäevamängud, mängud suurte gruppidega