Noortevahetus ratastel Lõuna-Eestis 20. - 30. august 2021

15.05.2021
Post cover

Kokkuvõte

20.-30. august 2021 toimus Lõuna-Eestis Erasmus+ programmi poolt rahastatud noortevahetus "NOT* for everyone! *Needed Optimistic Treat".
Noortevahetuse jooksul liikusime jalgratastel päevas ~30km, et jõuda järgmisesse ööbimispaika. Vahepeal külastsime mitmeid looduskauneid paiku nagu Taevaskojad, Meenikunno raba ja Munamägi. Teel olles tutvusime säästva eluviisi ning jätlusuutliku elu-oluga ka Parmu ökokülas. Lisaks külastasime Süvahavva loodustalu, kus tutvusime seal mahedalt kasvatatavate ravimtaimedega. Võru jäätmejaamas saime aimu sellestki, kuidas kogutakse kokku inimeste poolt kasutatud esemeid. Noored valmistasid omale ise toitu ning viisid läbi sisukaid ja mõtlemapanevaid töötube. Oma kogemust käisime jagamas ka Rõuge noortekeskuses, kus meid väga soojalt vastu võeti!
Noortevahetusel osalesid lisaks Eesti noortele ka noored Rumeeniast, Slovakkiast, Sloveeniast ning Hispaaniast.
Aitäh kõigile osalejatele, oli super noortevahetus!

Projekti kirjeldus

Me elame mugavas ajastus - suur osa toodetest ja teenustest, mida me kasutame, on lihtsalt pangakaartide viipamise kaugusel. Tavaliselt meie igapäevaselt kasutatavad tooted on pakitud kilesse ja plastikusse ning toodetud tuhandete kilomeetrite kaugusel, võib-olla isegi teisel mandri, kus on tootjatel seda rahaliselt odavam teha.

Meie eesmärk on teadvustada kapitalistliku tarbimisviisi tõttu endale ja keskkonnale tekitatud kahju. Noortevahetuse käigus me õpime, kuidas elada minimaalse ökoloogilise jalajäljega. Külastame keskkonda säästvat jalgrattatransporti kasutades mitmeid Eesti paiku, kus mõeldakse ökoloogiliselt ja hoitakse keskkonda. Me proovime elada kogu noortevahetuse vältel võimalikult lähedaselt jäätmevabale elustiilile ning õppides seda koos teiste osalejatega. Näiteks sööme ja valmistame ise ka kohalikust toorainest toitu. Samuti mõtleme laiemalt ning töötame välja sotsiaalse ettevõtte idee/kavandi, mis muudaks elu meie kodukohas looduse- ja keskkonna ressursside osas säästlikumaks.
Pidage meeles, et muutus algab igaühest endast, ainult nii saame avaldada suurt mõju!

Eesmärgid:
  • Õppida säästva ja jäätmetevaba eluviisi vajalikkusest,
  • Saada teadmised ökoloogilise jalajälje ja selle vähendamise kohta,
  • Ökoküla kontseptsioon ja selle tundmaõppimine,
  • Arendada säästva eluviisi kaudu kriitilist mõtlemist tarbijaühiskonnaga seonduvatel teemadel,
  • Arendada ettevõtlikkust ja tutvuda jätkusuutliku sotsiaalse ettevõtte toimimispõhimõtete ning võimalustega,
  • Mitteformaalse õppe toetamine, tunnustades õppimist Noortepassi tunnistuse võtmepädevuste kaudu,
  • Arendada erinevaid töötube ja tegevusi läbi viies organiseerimis- ja liidrioskusi,
  • Toetada kultuuridevahelist dialoogi noortevahetusel osalevate noorte seas läbi tegevuste ja ühiste eesmärkide suunas töötamise.


„Projekt on saanud rahastust Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmist. Publikatsiooni sisu kajastab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.”