Tagasiside või küsimus

Tagasivaade noortevahetusele "Lifestyle Project" (august 2022)

15.09.2022
Post cover"Lifestyle Project" keskendus jätkusuutlike eluviiside tutvustamisele, pakkudes osalejatele haaravaid tegevusi ja teadmisi näiteks jäätmete vähendamise ja ökoloogilise jalajälje olulisuse kohta. Noortevahetus andis noortele ka teadmisi keskkonnaprobleemidest ning õpetas praktilisi strateegiaid, kuidas vähendada oma mõju keskkonnale. Lisaks sellele arendasid noored endas läbi tegevuste kriitilise mõtlemise oskust, misläbi on nad nüüd teadlikumad tegema läbimõeldumaid ja jätkusuutlikumaid valikuid.

Noortevahetuse tegevused julgustasid osalejaid nautima looduse ilu ja olema füüsiliselt aktiivsed. Välitegevused Jõulumäe ümbruses võimaldasid noortel tõeliselt kogeda looduse mõju nende tervisele ja elujõule. Noortevahetuse käigus külastasime ka jäätmejaama, kus noored nägid mis saab jäätmetega ning kuidas ja mida ümbertöödeldakse. See süvendas ühtlasi osalejate keskkonnateadlikkust ning suurendas nende soovi panustada planeedi kaitsmisse ja hoidmisse.

Noortevahetusel said osalejad ka võimaluse arendada oma juhtimis- ja organiseerimisoskusi. Nad planeerisid ja viisid ellu mitmesuguseid töötubasid ja tegevusi, mis toetasid koostööd ja kultuuridevahelist dialoogi.

"Lifestyle Project" oli põnev ja mõjus teekond, mis tutvustas noortele jätkusuutlikke eluviise. Osalejad said teadmisi, inspiratsiooni ja oskusi, et muuta oma eluviis teadlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks. Nende mõju ulatub kaugemale noortevahetusest, kandes läbi osalejate jätkusuutlikkuse sõnumit edasi nende kogukondadesse. Neist on saanud muutuste eestvedajad, kes aitavad kujundada paremat tulevikku meile kõigile :)