Erasmus+ noortevahetus

Erasmuse programm on seotud õpilasvahetustega, kas osalemiseks pean olema õpilane? Ei, noortevahetusel osalemiseks ei pea Sa olema õpilane, üliõpilane ega ühegi organisatsiooniga seotud, vajalik on ainult Sinu huvi osalemise vastu.

Mis noortevahetusel osalemine mulle maksma läheb? Mitte midagi, sest see on rahastatud Euroopa Liidu Erasmus+ programmist. Sulle on tagatud majutus ja toit projekti toimumise jooksul, lisaks on projekti eelarvest ka kaetud Sinu reisikulud projekti toimumiskohta ja tagasi vastavalt eelarvele ja sinu kodu kaugusele toimumiskohast.

Ma ei ole eriti hea inglise keele oskusega, kuidas ma noortevahetusel hakkama saan? Väga hästi, see ongi täpselt see koht, kus saad õppida paremini praktilises olukorras inglise keelt kasutama. Mitte mingisugust keeleoskust ei ole osalemiseks tegelikult nõutud, nii on alati noortevahetusel ka noori, kes inglise keelt väga hästi ei oska. Kõik noortevahetusel osalejad on alati väga sõbralikud ja toredad ning valmis igakülgselt abistama, kui peaksid mõnes suhtlusolukorras hätta jääma. Kui aga inglise keelt väga hästi valdad, ära muretse, ka sinu tasemel rääkijaid on 30 inimese seas kindlasti küllalt ja ükski sügavama mõttega vestlus keeleoskuse puudumise tõttu pidamata ei jää.

Mul ei ole selle noortevahetuse teema kohta eriti tugevad teadmised. Kas sobin osalejaks? Jah, muidugi! Noortevahetusele tulijal ei pea olema eelteadmisi noortevahetuse teema kohta. On väga hea, kui need on olemas, kuid need ei ole vajalikud. Nii saadki rohkem uut avastada ja eelarvamustevabalt ka teiste vaatenurkadest osa.

Ma ei julge väga avalikult inimeste ees esineda, kas noortevahetus on ikka minu jaoks? Noortevahetusel on kõigil võimalus oma liidrioskusi ja esinemisjulgust arendada. Kui seltskond on mõne päeva pärast juba tuttavam, on nende ees oluliselt lihtsam ka avalikult esineda! Samas, kui Sa tõesti ei tunne end kindlalt ja ei ole valmis avalikult esinema, on Sul võimalus seda mitte teha. Kõik ikka enda sisetunde järgi, samas on see tõesti suurepärane koht enda arendamiseks! Noortevahetusel on kindlasti ka paljudel teistel plaanis arendada oma esinemis- ja liidrioskusi. Noortevahetusel on Sul võimalik saada tagasisidet enda paremaks arendamiseks, kui seda soovid. Pea meeles, et kõige edasiviivam õppimine ja eneseareng toimubki just mugavustsoonist väljas! Anna omale võimalus!